12.2.2019
Vydali jsme novou verzi programu EVI 8.7.3.2 s databází DBINI verze 2.1.2

Aktualizaci programu EVI 8 verze 8.7.3.3 můžete stáhnout přímo ze stránky o produktu.

Tato aktualizace obsahuje:

  • Doplněn příznak "Započítat na list č.4" u hromadného generování zneškodňující dávky
  • Úprava kontrol MŽP 12, 121, 151, 152 s ohledem na hodnoty na Listu č.4 - informace o skládce
  • Úprava rozsahu hodnot kalů při vkládání na List č. 3 (minimální množství)
  • Úprava kontroly MŽP 120 - autovraky a List č.4

... (kompletní seznam změn zde)

Upozornění: Verze EVI 8.7.3.3 vyžaduje instalaci Firebird 3.0 (pokud již není nainstalována)! Aktualizaci doporučujeme provést před exportem hlášení do ISPOP.