31.7.2018
Vydali jsme novou verzi programu EVI 8.7.1.2 s databází DBINI verze 2.0.8

Aktualizaci programu EVI 8 verze 8.7.1.2 můžete stáhnout přímo ze stránky o produktu.

Tato aktualizace obsahuje řadu nových vylepšení:

 • modul OLPNO:
  • přidána možnost nastavovat období po měsících zvoleného roku. Vyberete v horním menu Období - Měsíc zvoleného roku.
  • možnost tisku ILNO přímo z modulu OLPNO na spodní záložce Odpady volbou Tisk.
  • v toolbaru přidáno nové tlačítko s funkcí "Synchronizace nového záznamu OLPNO ze SEPNO dle IČOL", která slouží příjemci ke stažení OLPNO zadaného ohlašovatelem.
  • nový parametr "Netisknout na doklady datum a čas ukončení" - platí pouze pro nepotvrzené přepravy.
  • nově bylo přidáno do formuláře OLPNO pole Poznámka k ohlašovacímu listu, které se přenáší do vygenerovaných dávek odpadu.
  • přidána možnost upravit dodatečně interní číslo.
  • doplněna možnost smazat všechny navázané dávky odpadu ve volbě Evidenční dávky s vazbou na OLPNO.
  • omezení při zadání dopravce v závislosti na typu odesílatele. V případě, že odesílatel je mobilní zařízení ke sběru, pak musí být i dopravce.
  • umožněno tisknout poznámku v ADR na více řádků.
 • Subjekty – nový způsob přepínání mezi jednotlivými evidenty programu. pokud je vybrán aktuální subjekt, pak je zobrazen v horní liště vpravo (ve všech evidencích vidím, čí data mám zobrazena). Pokud chci přepnout evidující subjekt, pak lze využít ikony (popelnice) vedle aktuálně vybraného vpravo nahoře.
 • Subjekty – Výskyt subjektu (F6) - na záložce Odpady přidána možnost "Sumarizovat výpis za IČZ/IČP.
 • Odpady – přidány 2 nové tisky "Průvodky odpadu" pro vybrané/označená dávky odpadu.
 • Odpady – nový parametr programu "Při výběru údaje 'Předávající' nefiltrovat subjekty", který umožňuje  při výběru předávajícího v dávce odpadu vypnout "Filtrováno" a zobrazit tak všechny subjekty.
 • ILNO – lze tisknout razítko, které je nastaveno v parametrech daného subjektu.
 • Obecné – položky typu datum mají novou funkčnost - pomocí kláves + / - můžete zvyšovat / snižovat datum o 1 den.
 • Obecné – při změně licenčního čísla lze provádět on-line registraci, protože program si sám najde nové licenční číslo.
 • Obecné – požadavky přes Helpdesk lze zasílat i bez servisní smlouvy.
 • SQL přehledy – přidána záložka pro vytváření definice SQL z evidence OLPNO.
 • EKO-KOM – zcela nové kontroly exportu pro čtvrtletní výkaz Obcí a svozových firem. Dle pravidel EKO-KOMu byly nastaveny kontroly dat.

... (kompletní seznam změn zde)