Doplněná Roční hlášení o sběru a zpracování autovraků

9.3.2016
Provozovatele zařízení ke zpracování autovraků, kteří ohlásili z programu EVI 8, musí podat nové doplněné hlášení.

Důležité upozornění pro způsob ověřování a zpracování hlášení ze systému v ISPOP v programu EVI 8 Obec: Vzhledem k chybě ve firemní verzi programu EVI 8, která při tvorbě elektronického hlášení do ISPOP v zařízeních na zpracování autovraků chybně zařadila veškeré odpady vzniklé ze zpracování autovraků na list č. 3, budeme všechny naše zákazníky kontaktovat a žádat o vytvoření a zaslání do ISPOP doplněného hlášení. Očekávejte tedy, prosím, nová hlášení.

Za vzniklé problémy se omlouváme.