Aktualizace programů EVI8 Obec, ESPI8 a RES

16.1.2019
Připravili jsme pro Vás aktualizaci programu EVI 8 verze 8.7.3.1, ESPI 8 verze 8.4.6.5, databáze DBini verze 2.1.2 a databáze RES verze 12/2018.

Proveďte si, prosím, upgrade, resp. požádejte o provedení aktualizace svého informatika.

Při prvním spuštění programu EVI 8 po aktualizaci může být vyžadována registrace.  Zvolte tlačítko on-line registrace, zadejte své jméno a příjmení a potvrďte. V případě, že on-line registrace neproběhne, obraťte se na naše telefonní číslo 485 102 698.

Postup aktualizace:

  1. Stáhněte si aktualizační balíček programu EVI 8 pomocí odkazu https://www.inisoft.cz/direct/programy/a9evio.exe  
  2. Aktualizační balíček spusťte a proveďte instalaci na všech PC, kde je program EVI 8 využíván
  3. Stáhněte si aktualizační balíček programu ESPI 8 pomocí odkazu http://www.inisoft.cz/direct/programy/a5espi.exe  
  4. Aktualizační balíček spusťte a proveďte instalaci na všech PC, kde je program ESPI 8 využíván
  5. Stáhněte si aktualizační balíček databáze RES Plus pomocí odkazu https://www.inisoft.cz/direct/programy/resorp.exe
  6. Aktualizační balíček spusťte na počítači nebo serveru, kde je nainstalována databáze RES.

Nejdůležitější změnou v aktualizaci je umožnění importu dat z ISPOP dle nového datového standardu za rok 2018. Při prvním spuštění programu EVI 8 v roce 2019 dojde automaticky k vytvoření archivní databáze dbini2018.gdb, do které budete provádět import dat z ISPOP.

Podrobný seznam změn si můžete prohlédnout po nainstalování a spuštění nové verze kliknutím na tlačítko Centrum informací na úvodní obrazovce programu EVI 8 a výběrem Seznam změn v levém menu. Obdobně si můžete prohlédnout i změny v programu ESPI 8.

Pokud pro provoz programu EVI 8 používáte starší verzi Firebird 2.x, pak tyto aktualizace vyvolají přeinstalaci na Firebird 3.0. Více informací k přechodu na Firebird 3.0 získáte v našem Centru informací zde https://ci.inisoft.cz/x/GIGKAQ.

Připravili jsme pro Vás stručný návod pro práci s programem EVI 8 Obec v tomto období, který lze prohlížet opět kliknutím na tlačítko Centrum informací na úvodní obrazovce a výběrem Návody v levém menu.

Na adrese www.inisoft.cz/direct/skoleni/orp2019.pps je umístěna prezentace školení, které proběhlo nebo proběhne na Vašem krajském úřadě.

Na adrese www.inisoft.cz/direct/programy/hlidacISPOP.exe je umístěna aktualizace programu Hlídač hlášení, který Vás upozorní na existenci hlášení v účtu ISPOP. Doporučujeme přeinstalaci původní verze.

Na adrese www.inisoft.cz/direct/programy/OdpHlas_Reader.exe je umístěna aktualizace programu na zobrazení elektronického hlášení o odpadech v listinné (čitelné) podobě a pro potřeby tisku.