Aktualizace programů EVI 8 a databáze RES

26.1.2018
Důležitá aktualizace pro zpracování a ověřování dat z ročních hlášení o odpadech za rok 2017

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás aktualizaci programu EVI 8 verze 8.7.0.1, databáze DBini verze 2.0.4 a databáze RES verze 12/2017. Proveďte si, prosím, upgrade, resp. požádejte o provedení svého informatika.

Při prvním spuštění programu EVI 8 po aktualizaci může být vyžadována registrace.  Zvolte tlačítko on-line registrace, zadejte své jméno a příjmení a potvrďte. V případě, že on-line registrace neproběhne, obraťte se na naše telefonní číslo 485 102 698.

Postup aktualizace:

 1. Stáhněte si aktualizační balíček pomocí odkazu http://www.inisoft.cz/direct/programy/a9evio.exe  
 2. Aktualizační balíček spusťte a proveďte instalaci na všech PC, kde je program EVI 8 využíván
 3. Stáhněte si aktualizační balíček pomocí odkazu http://www.inisoft.cz/direct/programy/resorp.exe
 4. Aktualizační balíček spusťte na počítači nebo serveru, kde je nainstalována databáze RES.

Nejdůležitější změnou v aktualizaci je umožnění importu dat z ISPOP dle nového datového standardu za rok 2017.

Podrobný seznam změn si můžete prohlédnout po nainstalování a spuštění nové verze kliknutím na tlačítko Centrum informací na úvodní obrazovce programu EVI 8 a výběrem Seznam změn v levém menu.

Pokud pro provoz programu EVI 8 používáte starší verzi Firebird 2.1, pak prosím kontaktujte náš hot-line nebo postupujte dle níže uvedeného postupu:

 1. pokud je to možné, pak přeinstalujte Firebird na novější verzi pomocí utility https://www.inisoft.cz/direct/programy/fbreinst.exe a přejděte o odstavec níže. Pokud nelze provést přeinstalaci FireBirdu např. kvůli jiným programům, postupujte bodem 2.
 2. po provedení aktualizace stáhněte databázi dbini2017.gdb z odkazu www.inisoft.cz/direct/temp/dbini2017_fb21.zip a rozbalte ji do adresáře DBINI s databázemi programu EVI 8
 3. spusťte program EVI 8 a proveďte registraci produktu – zadejte své jméno a příjmení a potvrďte registraci on-line
 4. na úvodní obrazovce vyberte menu Databáze / Archivace a volbu Servisní funkce – přenesení parametrů programu z hlavní databáze
 5. tím je program připraven k importu dat z ISPOP

Pokud používáte Firebird 2,5, pak proveďte tyto body:

 1. spusťte program EVI 8 a proveďte registraci produktu – zadejte své jméno a příjmení a potvrďte registraci on-line
 2. následovat bude dotaz na vytvoření archivní databáze pro import hlášení za rok 2017 – potvrďte.
 3. tím je program připraven k importu dat z ISPOP

Připravili jsme pro Vás stručný návod pro práci s programem EVI 8 Obec v tomto období, který lze prohlížet opět kliknutím na tlačítko Centrum informací na úvodní obrazovce a výběrem Návody v levém menu.

Na adrese www.inisoft.cz/direct/skoleni/orp2018.pps je umístěna prezentace školení, které proběhlo nebo proběhne na Vašem krajském úřadě.

Na adrese www.inisoft.cz/direct/programy/hlidacISPOP.exe je umístěna aktualizace programuHLÍDAČ, který Vás upozorní na existenci hlášení v účtu ISPOP.

Na adrese www.inisoft.cz/direct/programy/OdpHlas_Reader.exe je umístěna aktualizace programu na zobrazení elektronického hlášenío odpadech v listinné (čitelné) podobě a pro potřeby tisku.

Důležitá informace: Vzhledem ke změně principu importu dat do archivní databáze upozorněte, prosím, Vašeho IT, aby rozšířil zálohování databáze i o soubor dbini2017.gdb. Toto upozornění platí v případě, že záloha je prováděna vlastními prostředky (tedy nikoliv zálohování přímo v programu EVI 8, kde je toto zajištěno).

Sledujte, prosím, i nadále novinky v programu, kde zveřejňujeme pravidelné informace.