Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 543/2020 Sb.

27.12.2020
Úplné znění zákona naleznete aktuálně na internetové adrese www.sbirka.cz v částce 223.