Vyhláška 83/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku 383/2001 Sb. o podrobnostech a nakládání s odpady

21.3.2016
Dne 21.3.2016 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná vyhláška 83/2016 Sb., která mění vyhlášku 383/2001 Sb. a dává tak do souladu podrobnosti nakládání s odpady s aktuálním zněním zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Přehled nejdůležitějších změn připravujeme.

Vyhlášku naleznete zde.