Sdělení MŽP k ohlašování zařízení, přidělování IČZ aj. před nabytím účinnosti novely vyhlášky 383/2001 Sb.

29.1.2016
Sdělení MŽP k ohlašování zařízení, přidělování IČZ aj. před nabytím účinnosti novely vyhlášky 383/2001 Sb.