Program předcházení vzniku odpadů ČR

1.11.2014
SProgram předcházení vzniku odpadů ČR byl vládou schválen dne 27. října 2014. Veškeré informace neleznete na stránkách MŽP.