Prezident podepsal novelu zákona o IRZ a ISPOP a novelu zákona EIA

27.7.2016
Novely tak brzy vyjdou ve sbírce zákonů.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu 27. července 2016 mimo jiné i novelu zákona ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále novelu zákona ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.