Použité dřevěné výrobky – železniční pražce atp.

30.5.2016
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky