Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

12.6.2018
Ve sbírce předpisů vychází nové Nařízení vlády č. 101/2018 Sb.

Ve sbírce předpisů vychází Nařízení vlády č. 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády Sb. č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Toto nařízení nabude účinnosti dnem 6. července 2018 s výjimkou.

Novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. se předkládá z důvodu transpozice:

  1. směrnice Komise v přenesené pravomoci 2017/1009/EU ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti,
  2. směrnice Komise v přenesené pravomoci 2017/1010/EU ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku,
  3. směrnice Komise v přenesené pravomoci 2017/1011/EU ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely,
  4. směrnice Komise v přenesené pravomoci 2017/1975/EU ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace a
  5. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2102/EU ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

V případě směrnic uvedených pod čísly 1) – 4) se jedná o zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě: kadmia a olova, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Cílem transpozice směrnice 2017/2102/EU je předejít dopadům rozsahu působnosti platného nařízení vlády na specifické druhy výrobků, na které by se začala poprvé vztahovat od 22. 7. 2019. Od tohoto data se začíná uplatňovat otevřená působnost platného nařízení vlády. Transpozicí se také rozšíří možnosti opětovného používání náhradních dílů u vymezených produktových skupin elektrických a elektronických zařízeních, dojde k definičnímu zpřesnění pojmu nesilničního pojízdného stroje určeného k výlučně profesionálního použití a dojde k vyjmutí píšťalových varhan z rozsahu působnosti platného nařízení vlády.

Zdroj:  https://www.tretiruka.cz/

Předpis: Nařízení 101/2018 Sb.