Ohlašování provozu/přerušení/ukončení zařízení, přidělování IČZ

4.1.2016
Podle poslední tzv. Infringementové novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. se nově ohlašování provozu zařízení provádí na krajské úřady a to elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.

Vzhledem k nevydání vyhlášky však zatím systém ISPOP ohlašování provozu zařízení neumožňuje. Zatím tak vyčkejte na novelu vyhlášky 383/2001 Sb. a v případě zahájení/ukončení/přerušení provozu zařízení kontaktujte a informujte pracovníky příslušného krajského úřadu.

Stejně postupujte v případě, že potřebujete sdělit či přidělit Identifikační číslo zařízení (IČZ). Pokud již zařízení provozujete v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech, IČZ již k němu pravděpodobně existuje a naleznete jej na internetových stránkách místě příslušného krajského úřadu, viz: Přehled odkazů na seznamy provozovatelů zařízení jednotlivých krajských úřadů.