Od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost novela vyhlášky 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování ovzduší

20.1.2016
Od začátku roku 2016 platí vyhláška č. 406/2015 Sb. ze dne 22. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

Novela se týká bodu 5.1.4Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde (kód 6.5. dle přílohy č. 2 zákona).

Aktuální znění vyhlášky č. 415/2012 Sb. naleznete zde.