Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

27.12.2020
Úplné znění zákona naleznete aktuálně na internetové adrese www.sbirka.cz v částce 223.