Nový metodický návod MŽP ke stavebním odpadům

6.9.2018
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách tento návod.

Návod je zaměřen zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb budov a staveb dopravní infrastruktury.

Metodický návod (PDF)

Zdroj:  https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady