Nový Katalog odpadů a nová vyhláška k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

31.3.2016
Dnes vyšly ve sbírce zákonů dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech

V částce 38/2016 Sb. najdete novou vyhlášku 93/2016 Sb. nahrazující vyhlášku 381/2001 Sb.Katalog odpadů a  novou vyhlášku 94/2016 Sb. nahrazující vyhlášku 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Účinnost obou vyhlášek je již od 1. 4. 2016.