Novela zákona o IRZ a ISPOP vyšla ve Sbírce zákonů

11.8.2016
Novela zákona č. 25/2008 Sb. přináší tři důležité změny v odesílání hlášení do ISPOP a v ohlašování IRZ.

Dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016.

V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o 3 hlavních změnách, které novela přináší ve spojitosti s ohlašováním do ISPOP:

Zrušení autorizace hlášení, zaslaných do systému ISPOP

  • U všech hlášeníbude od 1. 9. 2016 probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Samotný proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn, odpadá jen nutnost autorizace.
  • Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno, musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění.
  • Autorizace Registračních formulářů při první registraci do ISPOP zůstává zachována!

Změna v ohlašování agendy IRZ

  • Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo:
    • provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006;
    • provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2”, uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.

Zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP

  • Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP. Zůstává v platnosti možnost zaslání přímo přes účet v ISPOP.

Podrobně se změnám věnuje dokument vydaný organizací CENIA (provozovatel ISPOP):

ISPOP 2016: Hlavní změny v ISPOP (PDF)

Tyto změny budou také obsahem našich legislativních seminářů, které pro Vás pořádáme od října a dále se jim budeme věnovat při seminářích zaměřených na IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za rok 2016.

Přihlašte se na náš legislativní seminář ZDE