4.12.2017
Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 400/2017 Sb., která mění vyhlášku č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Vyhláška č. 400/2017 Sb. ze dne 23.11.2017 vyšla ve sbírce zákonů 30.11. 2017 v částce č. 141. Její znění naleznete zde.