Novela vyhlášky 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

1.9.2019
Vyhláška č. 199/2019 Sb.

Dne 12.8.2019 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Novela upravuje postup pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadu HP 14 tak, aby korespondoval s Nařízením o ekotoxicitě. Účinnost změn: od 1.9.2019.

Znění nové vyhlášky naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-199.