Novela vyhlášky 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.

1.9.2019
Vyhláška č. 200/2019 Sb.

Dne 2.8.2019 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Stěžejní změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb. je vložení několika nových formulářů vycházejících z kritérií stanovených v Nařízení o rtuti. Ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. dochází jen k drobným terminologickým úpravám a k zavedení požadavků na trvalé uložení odpadní rtuti. Účinnost změn: od 1.9.2019.

Znění nové vyhlášky naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-200.