Novela č. 149/2017 Sb. zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

23.5.2017
Dne 22.5.2017 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o obalech.

Novela vyšla v částce 52 dne 22.5.2017a to jako zákon č. 149/2017 Sb. ze dne 19. dubna 2017. Novela by měla omezit spotřebu lehkých plastových nákupních tašek. Mění se také povinnosti osob uvádějících do oběhu nápoje v nevratných obalech a požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu, a to až do roku 2020.

Novela nabývá účinnost 1. července 2017, s výjimkou některých ustanovení (např. zákaz bezplatného poskytování  plastových tašek), která vstoupí v účinnost 1. ledna 2018.

Novelu – zákon č. 149/2017 Sb. stáhnete zde.