Nové zákony v odpadovém hospodářství schváleny

2.12.2020
Včera 1.12.2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství

Návrhy nových zákonů tak již čekají pouze na podpis prezidenta republiky. Účinnost nového zákona o odpadech, výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech je stanovena na 1. 1. 2021. Nové předpisy ale obsahují mnoho přechodných ustanovení. Podrobné informace a vysvětlení změn a rozdílů oproti stávající legislativě získáte na našich školeních. Termíny námi plánovaných školení najdete přehledně na této stránce: www.inisoft.cz/skoleni (postupně je budeme doplňovat).