Nová vyhláška č. 130/2019 Sb. (asfalt)

26.5.2019
Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Dne 24.5.2019 vyšla ve sbírce zákonů nová dlouho očekávaná vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Účinnost nového předpisu je od 1.6.2019. Mj. vyhláška stanovuje, za jakých podmínek je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad, kdy přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem a kdy přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.