Nová metodika vyhodnocení indikátorů OH

12.9.2019
Dne 9.9.2019 vydalo MŽP aktualizovanou metodiku vyhodnocení indikátorů OH.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo novou metodiku vyhodnocení indikátorů OH, na kterou budeme reagovat úpravou programu EVI9 a jeho vydáním nejpozději do konce září. Nová metodika je dostupná ke stažení na stránkách ministerstva zde.

MATEMATICKÉ VYJÁDŘENÍ VÝPOČTU  „SOUSTAVY INDIKÁTORŮ OH“ 
V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 383/2001 Sb., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY,
V PLATNÉM ZNĚNÍ

(aktualizace k 9.9.2019).