Nová legislativa OH – Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

9.11.2020
Návrh nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností souvisí s nově připravovanou legislativou OH – tj. zákona o odpadech

Ministerstvo životního prostředí dnes 09.11.2020 předložilo do vnějšího připomínkového řízení nový návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností. Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému zákonu o odpadech, jehož návrh byl dne 18. září 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení.

Materiál:

Termín připomínek: 09.11.2020 – 1.12.2020
Adresa připomínek: eklep@mzp.cz
Zdroj: www.odok.cz