Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech

30.9.2020
Návrh nové vyhlášky je nyní ve vnějším připomínkovém řízení

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/pripominky-navrh-vyhlasky-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-obalech