1.11.2018
Navrhovanou vyhláškou jsou stanovena kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem....

Navrhovanou vyhláškou se provádí zmocnění v § 3 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 154/2010 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“), dle kterého Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může vyhláškou stanovit kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. Navrhovaná vyhláška v souladu se zákonným zmocněním stanovuje

a) doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs (dále také „ZAS“) za tzv. vedlejší produkt a nikoliv odpad,

b) doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a

c) doplňující kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Účinnost vyhlášky by měla nabýt dnem 1. května 2019.