Může být v provozu sběrna odpadů v aktuální situaci platných omezení v ČR?

24.3.2020
Na takové typy otázek najdete odpovědi na internetovém portálu Businessinfo.cz.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru

Aktuálně pro Vás vybíráme tyto otázky a odpovědi.

48. Může zůstat otevřený sběrný dvůr?
Ano, může, není to maloobchod. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo jej je nutné odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. (Zákon o ochraně přírody a krajiny).

81. Lze provozovat sběrné suroviny pro velkoodběratele?
Ano, za předpokladu, že se jedná do dodávání sběrných surovin v souvislosti se zajištění průmyslové nebo stavební výroby. Nicméně je vždy potřeba dbát zvýšených hygienických podmínek, a omezit kontakt lidí na minimum.

100. Ekologická likvidace vozidel, autovraky mohou provozovat činnost dále?
Ano. Je však nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry a z hygienických důvodů používat bezhotovostní platební styk.

102. Může být v provozu sběrna? (nikoliv sběrný dvůr) výkup surovin (železo, papír atd.).
Ne, v současnosti se na ně nevztahuje žádná z výjimek usnesení vlády.

Zdroj:

 

Sdílejte tento článek: