Metodický návod pro autovraky a další dopravní prostředky

24.8.2018
Musí se přeprava vozidla s ukončenou životností ohlašovat v SEPNO?

MŽP  vydalo dne 20. 8. 2018 metodický návod vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady a k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která se zbavuje silničního vozidla s ukončenou životností nebo dopravního prostředku pocházejícího z různých druhů dopravy, který je účinný dnem 20. 8. 2018.

Metodický návod je zde (formát pdf): Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady a k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v e znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v e znění pozdějších předpisů, u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která se zbavuje silničního vozidla s ukončenou životností nebo dopravního prostředku pocházejícího z různých druhů dopravy

Přijďte na námi pořádané školení s názvem „Práce a příprava na roční hlášení s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků“. I tomuto tématu se na něm budeme věnovat.

Zdroj:  https://www.mzp.cz/cz/autovraky_dopravni-prostredky