Celoroční sběr BRKO a jedlých olejů a tuků

27.9.2018
Změna vyhlášky 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Ve Sbírce předpisů vychází Vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Cílem novely vyhlášky je zavedení celoročního sběru BRKO a dále právní úprava zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. Vyhláška má být platná od 1. ledna 2019, s výjimkou odděleného sběru olejů a tuků. Tato povinnost bude v platnosti o rok později, tedy 1. ledna 2020.

Návrh novely vyhlášky ke dni 27.7.2018

Zdroj informace: www.tretiruka.cz