25.9.2015
Upřesnění výkupu kovového odpadu v Infringementové novele zákona o odpadech 223/2015

Vzhledem k častým dotazům na možný způsob platby za vybrané odpady po změně Zákona o odpadech od 1.října 2015 upozorňujeme, že jediná možnost bude převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka. Není tedy možné používat šeky!

Přesnější vysvětlení naleznete ve vyjádření zástupce ředitele odboru odpadů MŽP Ing. Bc.Jana Maršáka, Ph.D. na stránkách MŽP.

Bezhotovostní způsob platby se týká těchto odpadů:

Kód druhu odpaduNázev druhu odpadu
16 01 04*Autovraky
16 01 06Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
17 04 01Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 03Olovo
17 04 04Zinek
17 04 06Cín
17 04 07Směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11Kabely
16 01 17Železné kovy
16 01 18Neželezné kovy
17 04 05Železo a ocel
17 04 07Směsné kovy
20 01 40Kovy