1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela vyhlášky 352/2008 Sb. k autovrakům

1.1.2016
Od začátku roku 2016 platí vyhláška č. 270/2015 Sb., která novelizuje vyhlášku o podrobnostech nakládání s autovraky 352/2008 Sb.