Vysvětlení výpadků ISPOP dne 27.1.2016

27.1.2016
Problémy při importu hlášení (chybné přihlášení) byly způsobeny přetížením systému ISPOP

Dne 27.1. 2016 byl detekován problém s dostupností služeb systému ISPOP. Program EVI 8 byl při importu hlášení přerušen s chybovou hláškou, že je chybné přihlašovací jméno nebo heslo. Dle sdělení z CENIA šlo o mimořádnou záležitost přetížení systému, která byla během dne odstraněna a byly učiněny kroky, aby k tomuto již nedocházelo. Nyní by již systém ISPOP měl fungovat bez problémů a tím pádem již můžete provádět ověřování hlášení (import dat).

Pokud by přesto nastaly jakékoliv další potíže při komunikaci se systémem ISPOP, tak se neváhejte na nás obrátit.