12.5.2016
Uzavření celostátní databáze ISOH pro zpracování předběžných dat

Dne 10.5.2016 bylo na CENIA pro potřebu tvorby tzv. předběžnýchdat ukončeno nahrávání údajů z hlášení zaslaných jednotlivými ORP. Do databáze s předběžnými údaji byla zapracována všechna hlášení, která byla přijata do datového skladu ISOH nejpozději v pondělí 9.5.2016 (včetně).

Hlášení, která budou zaslána po výše uvedeném termínu, zpracují pracovníci CENIA během následujících týdnů a údaje z nich budou součástí finální sady dat, která bude vytvořena a uzavřena v průběhu měsíce srpna 2016.

V případě, že ve Vašem ORP dojde po 9.5.2016 ke změnám v ohlašovaných datech (import nových řádných nebo doplněných hlášení z ISPOP), zašlete, prosím, nový opravený export hlášení za celé ORP do datového skladu CENIA, a to nejlépe v průběhu měsíce června nebo července, nejpozději však do pondělí 1.8.2016.

Děkujeme za spolupráci.