ZAR-02-01. Kontrola na duplicitní mobilní zařízení

Popis:

Kontrola odhalila, že u mobilního zařízení došlo k duplicitě v rámci jednoho provozovatele (IČO subjektu) a typu zařízení (ke sběru, mechanické procesy, fyzikálně - chemické procesy, biologické procesy, ostatní procesy). Ke konkrétnímu subjektu (IČO) může být v rámci krajské databáze přiřazeno pouze pět mobilních zařízení podle jednotlivých výše uvedených typů.

Doporučení:

Pokud máte v evidenci dvakrát zadané zařízení se stejným provozovatelem a typem mobilního zařízení (2 IČZ), není možné takový záznam odeslat do Registru zařízení. Doporučujeme jedno IČZ (zařízení) z evidence vymazat a dokumenty navázat pouze na jedno mobilní zařízení s daným typem.Poznámka: V minulosti bylo možné do evidence zapsat jednomu provozovateli např. ke každému vozidlu určenému ke sběru odpadů samostatné IČZ. Vzhledem k tomu, že podle IČZ se nově vytváří samostatná průběžná evidence odpadů a podává se samostatné Roční hlášení a zároveň se musí provozovatel tímto IČZ identifikovat, bylo nutné tuto praxi opustit, protože by původní systém měl negativní dopad např. na následnou křížovou kontrolu povolených a ohlášených dat.

Příklad:

V evidenci je duplicitně zadané zařízení CZL00004 a CZL00005. Jedná se zde o stejného provozovatele, stejný typ mobilního zařízení. Problém lze vyřešit tím, že se zruší jedno zařízení z evidence a příslušné dokumenty (spisy…) se napojí na jedno konkrétní mobilní zařízení včetně všech souvisejících záznamů.