ZAR-01-02. Kontrola na správný formát IČZ

Popis:

Identifikační číslo zařízení musí odpovídat tvaru, který je specifikován ve vyhlášce 383/2001 Sb. v § 24a odst. 1: Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C -Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.

Tato chyba se zároveň zobrazí, pokud program detekuje nesprávně vyplněnou ZÚJ u stacionárního zařízeni. To znamená, pokud ZÚJ neodpovídá kódu kraje v IČZ.

Doporučení:

Překontrolujte, zda jste vyplnili u daného zařízení IČZ ve správném tvaru nebo zda jste uvedli takovou ZÚJ v adrese zařízení, která spadá do Vašeho správního území. Opravu provedete pomocí editace záznamu (klávesa F4).

Příklad:

V následující ukázce je v programu u kurzorem vybraného zařízení chybně vyplněno IČZ. Editací záznamu v první části editoru pomocí funkce F4 otevřete okno, ve kterém opravte IČZ. Tím problém odstraníte. Podobně postupujte při opravě ZÚJ. Zde pomocí číselníku doplňte správnou hodnotu podle umístění stacionárního zařízení.