ZAR-01-01. Úplnost adresních údajů

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda jsou vyplněny všechny povinné údaje o adrese (Ulice, PSČ, Obec).

Doporučení:

Opravu provedete doplněním adresy v editoru zařízení na vybraném záznamu po stisknutí klávesy F4 nebo kliknutím na ikonu .

Příklad: