SPI-04-01. Kontrola na propojení spisu a zařízení

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je odesílaný spis, který má navázáno alespoň jedno ustanovení znamenající povolení zařízení (ID=2, 33, 38), provázán se zařízením. Důvodem je, aby se do ISOH nezasílala rozhodnutí bez navázaného zařízení.

Doporučení:

Opravu provedete provázáním spisu se zařízením. Toto můžete realizovat buďto v evidenci spisů jeho vyhledáním a kliknutím dole na záložce Zařízení na ikonu + a vybráním odpovídajícího zařízení nebo založením nového.

Případně vyhledejte zařízení a ve střední části v sekci Záznamy k zařízení (dokumenty) klikněte na ikonu Nový záznam, zvolte SPIS z vlastní agendy nebo IPPC spis - Provoz zařízení a vyhledejte odpovídající spis s vyplněným správným ustanovením.

Opravu typu ustanovení u spisu, který nemá být provázán se zařízením, provedete na příslušném spisu kliknutím na ikonu  smazáním stávajícího ustanovení a přidáním nového.

Příklad: