SPI-03-02. Kontrola na připojené soubory

Popis:

Tato kontrola zjišťuje existenci souboru resp. dokumentu k ustanovení nad spisem, který je odesílán do systému ISOH. Pokud dokument neexistuje, pak nelze spis odeslat.

Doporučení:

Jestliže jste dokument k vybranému ustanovení ještě nevytvořili (nepřipojili), je nutné v evidenci spisů nastavit kurzor na odesílaný spis a pomocí ikony . Pozn. Do programu lze připojit pouze dokument vytvořený v MS Word.

Příklad:

V daném příkladu je k příslušnému ustanovení vytvořen soubor 16_6.doc.