SPI-02-02. Kontrola na vyplněnou kategorie O/N u povolených odpadů v evidenci spisů

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v seznamu odpadů ve spisu není uveden druh odpadu s kódem a kategorií O/N, pro který existuje v Katalogu odpadů ekvivalentní kód odpadu s kategorií N (tzv. Zrcadlová položka). Program disponuje seznamem odpadů s kategorií O, u kterých nezle provést změnu na kategorii O/N, protože mají v katalogu odpadů Zrcadlovou položku. Tento seznam vydalo ve svých metodických pokynech Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA.

Doporučení:

Chybný záznam v seznamu odpadů u příslušného spisu je nutné opravit. V evidenci spisů vyhledejte příslušný spis a pomocí ikony  a upravte kategorii nebo uveďte jiné katalogové číslo odpovídající druhu odpadu s kategorií N.

Příklad:

U vybraného spisu je v seznamu odpadů uvedeno katalogové číslo 20 01 28 s kategorií O/N. U tohoto katalogového čísla existuje zrcadlová položka 20 01 27. Proto nelze použít kategorii O/N.