SPI-02-01. Kontrola na chybné použití katalogových čísel odpadů z již neexistující skupiny 50 xx xx

Popis:

Tato kontrola odhalila v seznamu odpadů odesílaného spisu katalogové číslo ze skupiny 50 xx xx. Tato skupina byla zrušena k 1.1.2015.

Doporučení:

Chybný záznam v seznamu odpadů u odesílaného spisu je nutné opravit. V evidenci spisů nastavte kurzor na odesílaný spis a pomocí ikony  a upravte katalogové číslo nebo chybný odpad ze seznamu odstraňte pomocí kombinace kláves Ctrl+Del.

Příklad: