Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je vyplněn alespoň jeden účastník řízení, který má zaškrtnuto, že je na něm povolovaná činnost provozována.

Doporučení:

Opravu provedete v editoru spisů na vybraném spisu kliknutím na ikonu , že je na něm povolovaná činnost provozována. Toto označení lze provést dvojklikem na příslušný řádek s účastníkem spisu nebo pomocí příkazu z horní lištové nabídky Účastník řízení/Subjekt, na kterém je povolovaná činnost provozována.

Příklad: