SPI-01-01. Vyplnění data právní moci

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je na spisech vyplněn datum nabytí právní moci a zda je shodný nebo předchází aktuálnímu dni.

Doporučení:

Opravu provedete v editoru spisů na vybraném spisu po stisknutí klávesy F4 nebo kliknutím na ikonu a to doplněním správné hodnoty v položce Právní moc dne.

Ukázka položky na formuláři: