DOK-04-03. Kontrola na přiložený provozní řád

Popis:

U záznamu s dokumentem typu Spis – provoz zařízení nebo Spis IPPC – provoz zařízení musí existovat podřízený záznam s přiloženým provozním řádem (na záložce Soubory).

Doporučení:

Nastavte se na dokument, který chcete odeslat do Registru zařízení a spisů. Na záložce Soubory v dolní části editoru vložte záznam. Alespoň jeden ze záznamů na této záložce musí být označen (typ souboru) jako Provozní řád.

Příklad:

Na níže uvedeném snímku je zobrazena záložka Soubory s editačním oknem pro vkládání přiložených souborů.