DOK-04-02. Odeslání zahájení provozu zařízení do ISOH bez zaslaného povolení k provozu

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda při odesílání záznamu Ohlášení provozu do ISOH (jak záznam pořízený ručně tak přihraný z ISPOP) zároveň existuje u příslušného zařízení alespoň jeden odeslaný záznam do ISOH typu:

  • Výchozí data (záznam vytvořený z historických spisů)
  • Spis – provoz zařízení
  • Žádost o změnu provozovatele ...
  • Ohlášení 14/2
  • Spis – ostatní (pouze ty, které obsahují ustanovení Přidělení identifikačního čísla zařízení - žádosti vyhověno)

Doporučení:

Opravu provedete tím, že jeden z výše uvedených typů záznamů (Výchozí data, ...) odešlete do ISOH. Upozornění: Takový typ záznamu musí u zařízení existovat s vyplněným provozovatelem a zároveň nesmí být stornovaný.

Příklad:

Na níže uvedeném snímku chybí u kurzorem vybraného zařízení záznam typu: Výchozí data, Spis - provoz zařízení, .... Proto není možné odeslat informace o provozu zařízení (zahájení, ukončení, přerušení atp.).