DOK-04-01. Kontrola na datumovou posloupnost povolení

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda u zasílaného záznamu (dokumentu/spisu) u daného zařízení není datum OD stejný nebo starší než u již zaslaného záznamu (dokumentu/spisu) do systému ISOH. Program porovnává datum u těchto typů záznamů:

Doporučení:

Může nastat situace, kdy k danému zařízení vkládáte nový záznam (dokument/spis), který má však datum OD (datum PM na spisu) shodný s předchozím záznamem. V takovém případě je nutné nový spis opravit tak, aby datum OD (datum PM) byl alespoň o jeden den mladší než datum OD u předchozího záznamu. Opravu provedete odpojením spisu nebo editací záznamu (dokumentu) v prostřední části editoru Zařízení.

Příklad: