DOK-03-10. Nepovolený rozsah kódů dle katalogu zařízení pro mobilní zařízení – Fyzikálně-chemické procesy

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda jsou vyplněny odpovídající rozsahy pro daný typ zařízení. Pro mobilní zařízení –Fyzikálně-chemické procesy jsou přípustné hodnoty:

  • 1.2.0 – Dekontaminace odpadu
  • 2.2.0 – Fyzikálně-chemické metody
  • 2.4.0 – Regenerace odpadu
  • 2.5.0 – Solidifikace odpadu
  • 5.3.0 – Regenerace kyselin a zásad
  • 5.5.0 – Opětné použití olejů (např. rafinace)

Doporučení:

Opravu provedete u dokumentu příslušného zařízení na záložce Katalogizace zařízení, na které vyplňujte pouze výše přípustné kódy zařízení.

Příklad: