DOK-03-06. Nepovolený rozsah kódů dle katalogu zařízení pro mobilní zařízení – Mechanické procesy

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda jsou vyplněny odpovídající rozsahy pro daný typ zařízení. Pro mobilní zařízení – Mechanické procesy jsou přípustné hodnoty:

  • 3.1.3 – Demontáž vozidel z různých druhů dopravy vyjma silniční
  • 3.2.0 – Drcení odpadu
  • 3.3.0 – Balení, paketace, dělení a lisování odpadu
  • 3.4.0 – Třídění, dotřídění odpadu
  • 5.2.0 – Recyklace odpadu

Doporučení:

Opravu provedete u dokumentu příslušného zařízení na záložce Katalogizace zařízení, na které vyplňujte pouze výše přípustné kódy zařízení.

Příklad: