DOK-03-02. Nepovolený rozsah kódů dle katalogu zařízení pro mobilní zařízení ke zpracování odpadů

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda jsou vyplněny odpovídající rozsahy pro daný typ zařízení. Pro mobilní zařízení ke zpracování odpadů nejsou přípustné tyto hodnoty:

Doporučení:

Opravu provedete u dokumentu příslušného zařízení na záložce Katalogizace zařízení. V tomto případě zde nesmí být vyplněn ani jeden z výše uvedených kódů zařízení.

Příklad: